0 Your Koszyk

Reklamacje i serwis


Reklamacje


Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości oferowanych produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszym sklepie informujemy, że istnieje możliwość reklamacji zamówionego towaru na warunkach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 r. (Dz.U.00.22.271). Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Nieuzasadnione reklamacje i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z obsługą tego typu przypadków pokrywa zamawiający.

Aby dokonać reklamacji towaru należy wypełnić formularz reklamacji (DOC, PDF) i wysłać go na adres: sklep@okapykuchenne.pl .

W przypadku reklamacji towaru prosimy o przesłanie wraz ze zwracanym lub reklamowanym towarem następujących dokumentów: oryginał faktury VAT oraz dokumentację okapu (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi) Pragniemy poinformować, że zwrot wartości towaru nastąpi przelewem, dlatego prosimy o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego.Serwis

Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, spowodowanego możliwością naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie karty gwarancyjnej do siedziby sklepu . Kartę uzupełnimy i niezwłocznie odeślemy.

W przypadku reklamacji towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, prosimy o zgłoszenie tego bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/ w Instrukcji Obsługi. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta oraz tutaj.